Zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

18.02.2012
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na usługę: Ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

Termin składania ofert: 29.02.2012 o godzinie 11:00

Numer ogłoszenia w BZP: 49310-2012 (ogłoszono 18 lutego 2012)
Numer sprawy: TA/DT-240-01/2012

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania