Zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

02.03.2012
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na usługę:
Ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

Termin składania ofert: 12.03.2012 o godzinie 11:00

Numer ogłoszenia w BZP: 65574 -2012 (ogłoszono 2 marca 2012)
Numer sprawy: TA/DT-240-03/2012

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania