Zamówienie publiczne na sukcesywne dostawy papieru do wydruków i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych IMBiGS

22.11.2012
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na usługę: Sukcesywne dostawy papieru do wydruków i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych IMBiGS

Termin składania ofert: 03.12.2012 o godzinie 10:00

Numer ogłoszenia w BZP: 467156 - 2012 (ogłoszono 22 listopada 2012)
Numer sprawy: TA/DT-240-07/2012

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania