Zamówienie publiczne na przebudowę węzła cieplnego i modernizację instalacji c.o.

09.04.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę węzła cieplnego i modernizację instalacji c.o. w budynku „Hamowni” przy ul Racjonalizacji 6/8 w Warszawie

Termin składania ofert: 24.04.2014 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 78261 - 2014 (ogłoszono 9 kwietnia 2014)
Numer sprawy: ZP/TA-240-5/2014

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej; dostępne dokumenty to SIWZ z załącznikami oraz załączniki do SIWZ przeznaczone do wypełnienia przez oferenta.

Pliki do pobrania