Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem

01.06.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem.