Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych

03.07.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg na: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych