Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii

01.06.2012
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne w formie przetargu ograniczonego na: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii

Termin składania ofert: 12.06.2012 o godzinie 11:00

Numer ogłoszenia w BZP: 183774 -2012 (ogłoszono 1 czerwca 2012)
Numer sprawy: NM/DT-240-04/2012

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania