Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem

02.11.2012
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na : Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem.