Zamówienie publiczne na ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego

30.10.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy ul. Mrówczej 243 

Termin składania ofert: 18.11.2013 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 443816-2013 (ogłoszono 30 października 2013)
Numer sprawy: ZP/TA-240-13/2013

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej; dostępne dokumenty to SIWZ z załącznikami oraz załączniki do SIWZ przeznaczone do wypełnienia przez oferenta.

 

Pliki do pobrania