Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

26.03.2010
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamowień publicznych na usługę: Ochrona mienia IMBiGS