Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

15.04.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę: Ochrona mienia IMBiGS