Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

25.04.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Ochrona mienia IMBiGS