Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego

12.08.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg na: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska badawczego do suchego odkamieniania węgla kamiennego