Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES dla IMBiGS

11.06.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg na: Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES dla IMBiGS