Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego

18.12.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rurowego do pomiarów właściwości związanych z transportem ciepła

Termin składania ofert: 20.02.2014 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2013/S 245-426280
(ogłoszono 18 grudnia 2013)
Numer sprawy: ZP/GI-240-14/2013

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania