Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego

17.05.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego do pomiarów właściwości związanych z transportem ciepła

Termin składania ofert: 4.07.2014 godz. 9:00

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2014/S 095-165908
(ogłoszono 17 maja 2014)
Numer sprawy: ZP/GI-240-7/2014

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania