Zamówienie publiczne na dostawę, instalację i uruchomienie u Zamawiającego automatycznej komory klimatycznej do badania mrozoodporności kruszyw, wyrobów kamiennych i betonowych z agregatem umieszczonym na zewnątrz

26.11.2009
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na: Dostawę, instalację i uruchomienie u Zamawiającego automatycznej komory klimatycznej do badania mrozoodporności kruszyw, wyrobów kamiennych i betonowych z agregatem umieszczonym na zewnątrz

Termin składania ofert: 07.12.2009 godz. 11:00

Numer ogłoszenia w BZP: 401740-2009
Numer sprawy: TA-240-03/2009

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania