Zamówienie publiczne na dostawę i montaż prototypowej linii

23.12.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej