Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej dla IMBiGS 2016-2018

09.03.2016
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  2016-2018”

Termin składania ofert: do dn. 16 marca 2016 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania