Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych

10.03.2015
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2015 r.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 12:00

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP): 32705-2015  - ogłoszono 09.03.2015 r.
Numer sprawy: NK-240-04/2015

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Pliki do pobrania