Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych

24.02.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Dostawa bonów towarowych

Termin składania ofert: 10.03.2014 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 36833-2014 (ogłoszono 24 lutego 2014)
Numer sprawy: ZP/TA-240-3/2014

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania