Zamówienie publiczne dotyczące ochrony osób i mienia

03.12.2015
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługa całodobowej ochrony osób i mienia IMBiGS

Numer sprawy: TA-240-08/2015

Dokumenty zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej - Pliki do pobrania

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i unieważnieniu postępowania w części II.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pliki do pobrania