Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Starczewskiego

21.04.2020
Informacje

naukowca, nauczyciela akademickiego,  mentora oraz wieloletniego Dyrektora Instytutu
Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

 

Śmierć Pana Profesora napełnia głębokim żalem pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w którym pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, a od roku 2017 r. do kwietnia 2020 r. Dyrektora Naczelnego.

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski ur. 16.03.1946 r. w Częstochowie, wybitny przedstawiciel nauk inżynierii mechanicznej w zakresie eksploatacji i budowy maszyn, odpowiedzialnie, z ogromnym zaangażowaniem wypełniał do końca powierzone mu funkcje,  a co za tym idzie obowiązki mające na uwadze dalszy rozwój Instytutu.

W trakcie swojej wieloletniej kariery naukowej i zawodowej związany był z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Kierownika Studiów Zaocznych i Wieczorowych, a także był członkiem Komisji Programowej Wydziału SiMR oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kształcenia Ustawicznego. W Instytucie pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, Kierownika Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych oraz Redaktora Naczelnego "Przeglądu Mechanicznego" a od 2017r. był Dyrektorem Naczelnym Instytutu.

Prof. Starczewski był także członkiem licznych gremiów naukowych m.in. Komitetu Budowy Maszyn PAN - Sekcji Dynamiki Układów, Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów w Komitecie Budowy Maszyn PAN, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski, na zawsze pozostanie dla nas autorytetem,
wzorem rzetelności, uczciwości i szacunku dla innych. 

Zapamiętamy Profesora jako człowieka
o szlachetnym sercu, szczerego w swoich wypowiedziach i opiniach.