XXXI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej

23.10.2017
Konferencje

„SUROWCE ENERGETYCZNE I ENERGIA”

 Pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN odbyła się w dniach
15-18.10.2017 r. w Zakopanem XXXI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt: „SUROWCE ENERGETYCZNE I ENERGIA”

Organizatorami konferencji byli Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi.

Więcej o programie i przebiegu konferencji można zapoznać się na stronie  internetowej Konferencji .

 

Tematyka konferencji obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

 • górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju,
 • zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie,
 • paliwa dla energetyki: rynki i technologie,
 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii,
 • zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną,
 • energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona,
 • zagrożenia dla krajowej energetyki,
 • regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki,
 • ochrona środowiska a gospodarka paliwowo-energetyczna,
 • surowce wtórne i odpadowe z górnictwa i energetyki.

W programie konferencji , której jedną z sesji tematycznych prowadził dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS , znalazły się dwa referaty przygotowane przez pracowników Instytutu:

 • Badania podatności węgli na zmniejszenie zawartości rtęci w koncentratach węglowych metodą wzbogacania na sucho – autorstwa Baic I., Blaschke W., Sobko W., Dziok T.(AGH), Strugała A. (AGH),

Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego – autorstwa Dziok T.(AGH), Strugała A. (AGH), Chmielniak T. (AGH), Baic I., Blaschke W.

Galeria zdjęć