Wynik konkursu na stanowisko dyrektora IMBiGS

18.11.2015
Ogłoszenia

Komunikat Rady Naukowej IMBiGS

Warszawa, dnia 18.11.2015 r.

 

Rada Naukowa IMBiGS

Rada Naukowa IMBiGS na podstawie §11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412) informuje, że kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego został dr hab. Stefan Góralczyk prof. IMBiGS.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IMBiGS

 

                  (-) prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś

 

Pliki do pobrania