Wykonanie próbek ze znacząco ulepszonego betonu oraz typoszeregu ścianek oporowych Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm

05.04.2017
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 12 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego

 poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

sporządzona dla dostawy

pod nazwą:

 

„Wykonanie próbek ze znacząco ulepszonego betonu oraz typoszeregu ścianek oporowych  Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm”

 

Numer postępowania :  MB-240-02/2017

Publikacja ogłoszenia:
-Biuletyn zamówień publicznych (BZP) nr: 59767-2017 data zamieszczenia: 05.04. 2017 r,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego  w BZP  nr 59767-2017 z dnia 05.04.2017- Korekta  kodu  CPV

SIWZ  - MB-240-02/2017 patrz plik >>

Załączniki do SIWZ MB-240-02/2017 patrz plik > >

Dla ułatwienia w plikach do pobrania zamieszczono pliki edytowalne (.doc) - do wypełnienia wg wzorca.

 

"Informacjai z sesji otwarcia - przetarg nr MB-240-02/2017 patrz plik > >

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - MB-240-04/2017 patrz plik > >

 

Pliki do pobrania