Wizyta Ministra Rolnictwa na prototypowej linii technologicznej będącej efektem projektu (www.biochp.pl) zrealizowanego przez Konsorcjum kierowane przez Łukasiewicz-IMBIGS

21.08.2020
Informacje

W piątek 21.08.2020 r. Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego gościł Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pan Minister wraz z przedstawicielami rolniczych spółdzielni uczestniczył w prezentacji prototypowej linii technologicznej do wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą.

Prototypowa linia została wybudowana przez konsorcjum koordynowane przez Łukasiewicz – IMBiGS, lidera projektu BioCHP (www.biochp.pl), w ramach którego opracowano i przygotowano do wdrożenia kogeneracyjną kotłownię bazującą na turbinie gazowej wykorzystującej technologię produkcji energii elektrycznej i ciepła ze zmikronizowanej odpadowej biomasy. Projekt został sfinansowany ze środków Programu BIOSTRATEG.

Produkcja energii i ciepła z odpadowej biomasy to szansa nie tylko na rozwój OZE ale również na zwiększenie przychodów polskiego rolnictwa i oparcie polskiej energetyki o krajowe źródła.

Galeria zdjęć