Wizyta indyjskich przedsiębiorców w Polsce

18.09.2018
Informacje

Spotkanie przedsiębiorców z Indii z przedstawicielami IMBiGS w Katowicach

W dniach 6-9.09.2018 r. Polskę odwiedzili przedstawiciele organizacji przedsiębiorców z Indii. Tematem rozmów była m. in. możliwość współpracy branż związanych z produkcją maszyn dla sektora górnictwa węgla kamiennego.

 

 

 

 

 

W dniu 7.09.2018 r. delegacja indyjska spotkała się w Katowicach z przedstawicielami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego: prof. dr. hab. inż. Wiesławem Blaschke oraz dr. hab. inż. Ireneuszem Baicem, prof. IMBiGS, Dyrektorem Oddziału Zamiejscowego Instytutu w Katowicach.

Strona indyjska była reprezentowana przez:

  • R. K. Sachdev – President Coal Preparation Society of India (http://www.cpsi.org.in/), Chairmana XIX International Coal Preparation Congress (http://icpc2019.in/)
  • G.P. Choudhary – Vice President Mining Monnet Ispat & Energy Limited (http://monnetgroup.com/)
  • Hira Lal Sapru – CEO Washery Business Mining Monnet Ispat & Energy Limited

Rozmowy dotyczyły możliwości realizacji wspólnych projektów naukowo- badawczych, transferu technologii, szkoleń, staży oraz udziału polskich firm w organizowanym w 2019 r. w New Delhi XIX International Coal Preparation Congress. Oferta Instytutu spotkała się z dużym zainteresowaniem. Strona indyjska wyraziła wolę nawiązania bliższej współpracy w rozwiązywaniu zagadnień naukowych i technologicznych dotyczących sektora górnictwa węgla kamiennego.

Indyjscy przedsiębiorcy spotkali się także z Wiceministrem Energii – Panem Grzegorzem Tobiszowskim, Prezydentem Polskiego Funduszu Rozwoju – Panem Bartłomiejem Pawlakiem oraz przedstawicielami polskich firm górniczych i energetycznych (JSW, Węglokoks, Famur, Rafako, PeBeKa, CMI) i jednostek naukowo-badawczych. Celem spotkań było omówienie możliwości inwestycji polskich firm górniczych na rynku indyjskim. Zaprezentowano także nowoczesne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla sektora górnictwa i energetyki.