VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

31.07.2018
Informacje

Zapraszamy na prezentacje pracowników Instytutu

 

W dniach 9-12 września br. w Zakopanem odbędzie się kolejna, już  VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego.

Organizatorami Konferencji są: Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.

 

Tegoroczna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego poświęcona jest następującym zagadnieniom:

 • Bezpieczne wydobywanie kopalin i minimalizacja zagrożeń naturalnych
 • Polityka surowcowa kraju i problematyka dostępu do złóż
 • Najnowsze uregulowania prawne w odkrywkowej działalności górniczej
 • Prowadzenie ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
 • Nowoczesne rozwiązania techniczne w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego dotyczące:
  • pomiarów geodezyjnych,
  • urabiania mechanicznego i techniką strzelniczą,
  • eksploatacji spod lustra wody,
  • procesu transportu,
  • przeróbki i obróbki kamienia bocznego,
  • odwadniania kopalń odkrywkowych.
 • Zielona i inteligentna kopalnia odkrywkowa
 • Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych

Podczas konferencji przewidziana jest sesja tematyczna, którą poprowadzi dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Jej temat to „Nowoczesne rozwiązania w górnictwie odkrywkowym surowców skalnych”.

W trakcie sesji przewidziane są wystąpienia pracowników Instytutu z następującymi referatami:

- Wydobycie i produkcja kruszyw w Polsce – aktualny stan i perspektywy – prof. dr hab. inż. W. Kozioł.

- Problematyka zgorzeli słonecznej w bazaltach na terenie Polski – mgr Michał Filipczyk.

Natomiast podczas sesji „Nowoczesne maszyny i urządzenia dla górnictwa odkrywkowego”  Kierownik Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS mgr inż. S. Araszkiewicz wygłosi referat pt.  Nowoczesne metody szkolenia operatorów maszyn w górnictwie odkrywkowym.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS nowoczesne techniki i narzędzia w szkoleniu praktycznym operatorów maszyn - symulatory treningowe oraz będzie można zapoznać się ofertą szkoleń.