V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2019”

22.01.2019
Informacje

Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2019”, która odbędzie się w dniach 4-7.06.2019 r. w Bieszczadach.

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Celem konferencji jest podzielenie się wiedzą w zakresie:

  • Konstrukcja i obliczanie specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.
  • Automatyzacja projektowania specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.
  • Sposoby zapewnienia technologiczności konstrukcyjnej i eksploatacyjnej połączeń montażowych.
  • Procesy technologiczne zapewnienia jakości i niezawodności połączeń montażowych i ich elementów składowych.
  • Metody badań i oceny właściwości połączeń montażowych i ich elementów składowych.
  • Nadzór eksploatacyjny połączeń montażowych i techniki ich napraw i remontów.
  • Ekonomika zastosowań specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.
  • Organizacja produkcji i zapewnienie jakości i produktywności połączeń montażowych i ich elementów składowych.
  • Informatyczne systemy wspomagania projektowania i wytwarzania połączeń montażowych i ich elementów składowych.
  • Przykłady wdrożeń i korzyści wynikających z zastosowania automatyzacji projektowania wytwarzania i niezawodności eksploatacyjnej połączeń montażowych.

Patronat medialny nad konferencją objął wydawany przez Instytut kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu” oraz miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konferencji.

Strona konferencji: http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/pm2019/

Pliki do pobrania