Usługa ochrony osób i mienia IMBiGS 2019

26.11.2018
Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r . do godz.11:00

 
„Całodobowa ochrona osób i mienia lMBiGS w 2019 r."
 
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń,
mienia ruchomego) w obiektach  Zamawiającego zlokalizowanych w:
aglomeracji warszawskiej
 OBIEKT nr 1 adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 OBIEKT nr 2 adres: 04-800 Pruszków, ul. Żbikowska 22
 OBIEKT nr 3 adres: 04-697 Warszawa, ul. Mrówczej 243 i 212
 OBIEKT nr 4 adres: 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4
aglomeracji katowickiej
 OBIEKT nr 5 adres: 02-676 Katowice, ul. Al. Korfantego 193 A
 
Numer postępowania : TA-240-05/2018
 
Składanie ofert do dnia 4 grudnia 2018 r .do godz.11:00
Otwarcie ofert: dnia 4 grudnia 2018 r. o godz.11:15
 
Pełna informacja na stronie>>
 
Uwaga! Dodano:
"Wyjaśnienia nr 1 - do treści Ogłoszenia nr TA-240-05/2018"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przetarg nr TA-240-05/2018 patrz>>