Uhonorowanie Łukasiewicz - IMBiGS Dyplomem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.08.2020
Informacje

Podczas 13 Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020

Online, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa

i Górnictwa Skalnego został uhonorowany Dyplomem Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku

z prezentacją wynalazków w 2019 na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Uzyskane wyróżnienie dotyczy rozwiązania "Innowacyjny układ i sposób

dozowania paliwa w komorze spalania kotłowni zasilanej zmikronizowaną

biomasą", które z sukcesami było prezentowane podczas Międzynarodowych

Targów Wynalazczości Concours Lepine 2019,  XII Międzynarodowych Targach

Wynalazków i Innowacji INTARG oraz 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy

Wynalazków IWIS 2019.

Pliki do pobrania