Specjalista ds. projektowania graficznego i promocji

17.09.2019
Ogłoszenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektowania graficznego i promocji.
 

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
 

Opis stanowiska:

- wsparcie podczas planowania, organizacji i realizacji działań marketingowych oraz promocyjnych;
- tworzenie i opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotki, foldery, prezentacje);
- redagowanie tekstów na potrzeby różnych kanałów komunikacji (materiały drukowane, www, media społecznościowe);
- opracowanie materiałów graficznych na stronę internetową lub na potrzeby mediów społecznościowych;
- prowadzenie kont w mediach społecznościowych - Twitter i Facebook;
- kontakty z mediami i interesariuszami;
- organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, spotkań i innych wydarzeń promocyjnych oraz udział w targach branżowych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;
- minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych;
- praktyczna znajomości programów graficznych (CorelDraw, Photoshop);
- umiejętność zarządzania stroną internetową i kontami w mediach społecznościowych;
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
- wiedza w zakresie trendów i technik promocji w mediach tradycyjnych i elektronicznych;
- znajomość narzędzi analityki internetowej;
- biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, doskonała znajomość zasady polskiej ortografii i interpunkcji;
- znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym;
- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, terminowość i zaangażowanie;
- samodzielność, własna inicjatywa w działaniach, kreatywność;
- łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełen etat;
- samodzielność w realizacji zadań;
- narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonej pracy;
- dofinansowanie karty sportowej;
- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

Oferty należy składać do dnia: 21.10.2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektowania graficznego i promocji przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.