Specjalista - Chemik/Geolog

13.05.2019
Ogłoszenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista - Chemik/Geolog

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Specjalista - Chemik/Geolog

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczym. Działalność laboratorium opiera się na wykonywaniu badań właściwości mechanicznych, fizycznych, chemicznych oraz promieniotwórczości surowców, wyrobów i materiałów budowlanych. Jednocześnie laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów branżowych.

Do obowiązków kandydata będzie należało:

 • wykonywanie badań chemicznych, fizycznych i zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach i surowcach budowlanych zgodnie z obowiązującymi w laboratorium normami, procedurami i instrukcjami,
 • przygotowanie i nadzór nad odczynnikami chemicznymi,
 • udział w procesie ciągłego doskonalenia laboratorium,
 • sporządzanie dokumentacji laboratoryjnej wymaganej procedurami Systemu Zarządzania Laboratorium,
 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (chemia, chemia budowlana, technologia chemiczna lub pokrewne, geologia),
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i/lub PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość zasad walidacji / weryfikacji metod badawczych,
 • zdolności analityczne, organizacyjne,
 • język angielski na poziomie co najmniej B1,
 • gotowość do nauki i rozwoju.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • fundusz socjalny (min. dopłaty do prywatnej opieki medycznej, czy karty multisport),
 • ciekawą pracę przy zróżnicowanych projektach badawczych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkoleń,
 • dofinansowanie do studiów podyplomowych i doktoranckich,
 • zgrany zespół i miłą atmosferę pracy.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.