SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ

10.10.2017
Konferencje

dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS  uhonorowany medalem  za zasługi w rozwoju wiedzy naukowo-technicznej.

27th International Conference „The present and the future of mining and geology”

W dniach 5-6 .10.2017 r. w Demänovská Dolina (Słowacja) odbyła się 27th International Conference „ The present and the future of mining and geology”. Organizatorem konferencji była Slovakian Mining Society (Slovenská Banícka Spoločnosť). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji, środowiska naukowych oraz przemysłu
 z Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

 

 

Tematyka konferencji dotyczyła m.in.:

  • założeń polityki surowcowej na terenie Słowacji, Czech, Węgier i Polski,
  • uwarunkowań legislacyjnych i ekonomicznych dot. złóż surowców mineralnych,
  • wyników międzynarodowego projektu MINATURA 2020,
  • technologii zagospodarowania odpadów wydobywczych w tym odzysku z nich surowców deficytowych.

W ramach konferencji przedstawiciele Instytutu wygłosili dwa referaty pt.:

  • Diagnosis of hard coal mining waste management In Poland – autorstwa: Baic I., Blaschke W. Lutyński A.(ITG KOMAG),
  • WEEE as a potential source of critical, strategic and deficit raw materials – autorstwa: Witkowska-Kita B., Biel K., Blaschke W., Baic I.

Podczas  konferencji w uznaniu realizowanych prac  i osiągniętych sukcesów dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS otrzymał z rąk Prezydenta Solvakian Mining Society Pana Ing. Jána Hrabovský PhD. - medal za zasługi w rozwoju wiedzy naukowo-technicznej.

Galeria zdjęć