Przetarg niograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników IMBiGS

20.11.2019
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

pod nazwą:

"Dostawa bonów towarowych dla pracowników IMBiGS"

sygnatura postępowania: NK-240-03/2019

 

Publikacja ogłoszenia: 

Biuletyn zamóweń publicznych: nr 621043-N-2019 z dnia: 19-11-2019r.

Strona internetowa www.imbigs.pl i BIP Zamawiającego od dnia 20-11-2019r. 

oraz Tablica ogłoszeń Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

Termin składania ofert upływa:  27 listopada 2019r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi:              27 listopada 2019r.    o godz. 11:15

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z Sesji Otwarcia Ofert 

SIWZ - Przetarg nr NK-240-03-2019.pdf

 

Pliki do pobrania: 

 

Uwaga!

W plikach do pobrania zamieszczono pliki edytowalne - w formacie *.doc i *.xlsx.