Przetarg na dostawę gazu ziemnego do 3 kotłowni lMBiGS obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r."

22.07.2019
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na dostawę gazu ziemnego w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                pod nazwą:

Dostawa gazu ziemnego do 3 kotłowni lMBiGS obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu

w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

                             Numer postępowania :  TA-240-02/2019

Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

-  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr: 576536-N-2019 data zamieszczenia: 22.07. 2019 r.

 

-  Termin składania ofert upływa w dniu       06.08.2019 do godz. 11:00

- Otwarcie ofert  nastąpi w dniu                   06.08.2019 r. o godz. 11:15

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacją z sesji otwarcia ofert.

Wyjaśnienie nr 2:

Wyjaśnienie nr 1:

Do pobrania:

Uwaga!

W plikach do pobrania zamieszczono pliki edytowalne - w formacie *.doc i *.xlsx.