Przetarg na dostawę energi elektrycznej dla IMBiGS

26.06.2019
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 11:00

Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                pod nazwą:

                „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.”

                             Numer postępowania :  TA-240-01/2019

Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

-  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr: 565124-N-2019 data zamieszczenia: 26.06. 2019 r.

 

-  Termin składania ofert upływa w dniu       05.07.2019 do godz. 11:00

- Otwarcie ofert  nastąpi w dniu                    05.07.2018 r. o godz. 11:15

 

Uwaga!

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

Informacji z Sesji Otwarcia Ofert

Wyjasnienia nr 1 - do tresci  SIWZ >> PDF

W plikach do pobrania zamieszczono pliki edytowalne - w formacie *.doc.

 

Pliki do pobrania