Problematyka emisji rtęci do atmosfery

23.10.2018
Informacje

Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony środowiska

W dniach 4-5.10.2018 r. w Demänovská Dolina (Słowacja) odbyła się 28th International Conference „The present and the future of mining and geology”. Organizatorem konferencji była Slovakian Mining Society (Slovenská Banícka Spoločnosť). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji, środowisk naukowych oraz przemysłu  z Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

 

 

 

 

Tematyka konferencji dotyczyła m.in.:

  • polityki surowcowej i aktualnych trendów na rynku surowców mineralnych,
  • emisji pterwistaków ekotoksycznych do środowiska,
  • bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej,
  • aktualnej pozycji przemysłu wydobywczego,
  • rekultywacji i remediacji terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą,
  • fotogrametrii w planowaniu górniczym.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Instytutu prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke oraz dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS, który wygłosił referat pt.: „ Mercury content in Polish steam coal - Removal possibilities on the pre-combustion stage”  - "Zawartość rtęci w polskim energetycznym węglu kamiennym - możliwości usuwania na etapie pre-combustion (przed procesem spalania)"

Tematyka referatu spotkała się z dużym zainteresowaniem w związku z opublikowaniem przez Europejską Agencję Środowiska (European Environment Agency) raportu dotyczącego emisji rtęci do atmosfery w Unii Europejskiej.

W raporcie tym podkreślono, że :

„Rtęć w UE uwalniana jest do atmosfery przede wszystkim w procesie produkcji energii elektrycznej ze spalania paliw stałych, głównie węgla, a także w innych procesach przemysłowych, takich jak produkcja żelaza i stali, metali nieżelaznych, cementu oraz chemikaliów. Te dwa źródła odpowiadają za ponad 80 proc. łącznych emisji tego toksycznego pierwiastka do atmosfery w Europie”.

Uczestnicy konferencji wyrazili gotowość opracowania wspólnej aplikacji projektowej dot. ograniczenia emisji rtęci ze spalania paliw stałych w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

 

Więcej informacji dostępne jest na stronie  Konferencji

Galeria zdjęć