Posiedzenie Rady Naukowej IMBiGS

10.03.2014
Ogłoszenia

Posiedzenie odbędzie się 18 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej IMBiGS w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8 (II piętro, gmach „A” sala 203).

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

  • Sprawozdanie Dyrektora z działalności Instytutu w roku 2013
  • Zaopiniowanie informacji o wynikach finansowych działalności Instytutu w 2013 roku i decyzji o przeznaczeniu osiągniętego zysku
  • Zaopiniowanie Planu techniczno - ekonomicznego IMBiGS na rok 2014
  • Wyniki prac zespołu ds. okresowej oceny dorobku pracowników naukowych i badawczo-technicznych IMBiGS
  • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej w dniu 26 listopada 2013 r.
  • Sprawy wniesione i wolne wnioski.