Polski Kongres Górniczy

24.11.2017
Konferencje

Instytut  o możliwosciach zwiększenia efektywności produkcji węgla kamiennego

W dniach 20-22.11.2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie obradował IV Polski Kongres Górniczy, którego organizatorami byli Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Fundacja dla AGH oraz Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.

W trakcie Kongresu w sesji plenarnej, 22 sesjach tematycznych, trzech sesjach satelitarnych w Kopalni Wapnienia „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit” i Kopalni Soli „Bochnia” i dwóch sesjach o charakterze warsztatów wygłoszono ponad 400 referatów.

 

Tematyka Kongresu obejmowała wiele zagadnień w tym m.in.:

  • bezpieczeństwa energetycznego i roli tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości,
  • górnictwa odkrywkowego,
  • bezpieczeństwa surowcowego i racjonalnego wykorzystania złóż kopalin,
  • przeróbki mechanicznej i wzbogacania kopalin,
  • nowych technik i technologii w podziemnej eksploatacji złóż,
  • likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych,
  • stateczności wyrobisk górniczych,
  • techniki strzelniczej,
  • automatyki/robotyki/ICT w górnictwie.

W Kongresie z strony Instytutu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS oraz dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS.

W ramach sesji tematycznej „Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin” przedstawiciel Instytutu dr hab. inż. Ireneusz Baic wygłosił referat pt.:

Przeróbka węgla kamiennego w Polsce – trendy rozwoju w zakresie zwiększenia efektywności produkcji - autorstwa: Baic I., Blaschke W.

Więcej informacji o Kongresie na stronie – www.pkg.edu.pl

 

Galeria zdjęć