OGŁOSZENIE o zamówieniu „Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2018”

06.12.2017
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Usługa świadczenia stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia IMBiGS

Termin składania ofert: 13 grudnia 2017 r. do godz. 11:00

Opis przedmiotu zamówienia TA-240-06/2017:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia IMBiGS w następujących lokalizacjach:

W okresie od 2 stycznia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. (365 dni)

OBIEKT nr 1      adres:   02-673  Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
OBIEKT nr 2      adres:   04-800  Pruszków, ul. Żbikowska 22
OBIEKT nr 3      adres:   04-697  Warszawa, ul. Mrówczej 243, 212 i 212 A
OBIEKT nr 4      adres:   02-676  Warszawa,  ul. Suwak 4

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. (366 dni)

OBIEKT nr 5      adres:   02-676  Katowice,  ul. Al. Korfantego 193 A

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało podzielone i będzie prowadzone
w 2 częściach:

W części I Zamówienia (aglomeracja warszawska):

OBIEKT nr 1      adres:   02-673  Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
OBIEKT nr 2      adres:   04-800  Pruszków, ul. Żbikowska 22
OBIEKT nr 3      adres:   04-697  Warszawa, ul. Mrówczej 243, 212 i 212 A
OBIEKT nr 4      adres:   02-676  Warszawa,  ul. Suwak 4

W części II Zamówienia (aglomeracja katowicka):

OBIEKT nr 5      adres:   02-676  Katowice,  ul. Al. Korfantego 193 A

 

Warunki, sposób, parametry i minimalne wymagania wykonania zamawianej usługi w tym opis poszczególnych obiektów i zakresy podstawowych, i dodatkowych obowiązków pracowników ochrony, podano w „Opisie przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi” - Załączniku Nr 1A i Załączniku Nr 1B do Ogłoszenia.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):     

79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie
79.71.50.00-9 – usługi patrolowe

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.

Wymagany okres realizacji zamówienia:

dla części I zamówienia: od 2.01.2018 r. do 2.01.2019 r.  ( 365 kolejnych dni )

dla części II zamówienia: od 1.01.2018 r. do 2.01.2019 r.  ( 366 kolejnych dni )

Wyjaśnienia nr 1 do treści Ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr TA-240-06/2017 patrz>>

 

Informacja z sesji otwarcia ofert patrz>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty patrz>>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona 2018 patrz>>

Pliki do pobrania