Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pod nazwą "Całodobowa ochrona Oddziału Zamiejscowego SBŁ-IMBIGS w Katowicach (obiekt nr 5) w 2020r."

11.12.2019
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pod nazwą:

Całodobowa ochrona Oddziału Zamiejscowego SBŁ-IMBIGS 

w Katowicach (obiekt nr 5) w 2020r.  

Numer postępowania: TA-240-05/2019

 

 

Składanie ofert do: dnia 17 grudnia 2019r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert:       dnia 17 grudnia 2019r. o godz. 11:15  

 

Nazwa i adres zamawiającego:   SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
  MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
Adres zamawiającego: ul. Racjonalizacji 6/8
Kod, Miejscowość 02-673 Warszawa
Telefon: centrala 22 843 02 01
Faks: 22 843 59 81
Adres strony internetowej: www.imbigs.pl
Godziny urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 15:00

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego znajdującego się w obiekcie nr 5 Zamawiającego (1 posterunek jednoosobowy) zlokalizowanego w:

  • Obiekt nr 5  adres: 02-676 Katowice, ul. Al. Korfantego 193A

 

Termin wykonania zamówienia:

1. ​od godz. 7:00 dnia 02.01.2020r. do godz. 7:00 dnia 02.01.2021r. (366 dni)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ZAWIADOMIENIE o Wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługę społeczną. - pełna treść.

 

Pliki do pobrania:

Zał. nr 2  - OFERTA CENOWA - formularz (plik edytowalny)

Zał. nr 3 - OŚWIADCZENIE o spelnianiu warunków udzialu oraz niepodleganiu wykluczeniu (plik edytowalny)

Zał. nr 4 - WYKAZ wykonanych usług ochrony mienia (plik edytowalny)

Zał. nr 5 - OŚWIADCZENIE dotyczące personelu Wykonawcy (plik edytowalny)

Zał. nr 6 - OŚWIADCZENIE o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (plik edytowalny)