Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pod nazwą „Całodobowa ochrona obiektów i mienia Łukasiewicz-IMBiGS w 2021 roku”

26.11.2020
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pod nazwą:

Całodobowa ochrona obiektów i mienia Łukasiewicz‑IMBiGS
w 2021r. 

Numer postępowania: FZ/TA-240-04/2020

 

 

Składanie ofert do: dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert:       dnia 3 grudnia 2020 r. o godz. 11:15  

 

Nazwa i adres zamawiającego:   SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
  MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
Adres zamawiającego: ul. Racjonalizacji 6/8
Kod, Miejscowość 02-673 Warszawa
Telefon: centrala 22 843 02 01
Faks: 22 843 59 81
Adres strony internetowej: www.imbigs.pl
Godziny urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 15:00

 

Część I

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiającego zlokalizowano w:

a) aglomeracji warszawskiej 

  • Obiekt nr 1  adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
  • Obiekt nr 2  adres: 04-800 Pruszków, ul. Żbikowska 22
  • Obiekt nr 3  adres: 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243 i 212
  • Obiekt nr 4  adres: 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4

Część II

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiekcie nr 5 Zamawiającego zlokalizowanych w: 

b) aglomeracji katowickiej

  • Obiekt nr 5  adres: 02-676 Katowice, ul. Al. Korfantego 193A

 

Termin wykonania zamówienia:

1. dla części I: od godz. 7:00 dnia 02.01.2021r. do godz. 7:00 dnia 02.01.2022r. (365 dni)

2. dla części II: od godz. 7:00 dnia 02.01.2021r. do godz. 7:00 dnia 02.01.2022r. (365 dni)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługę społeczną - pełna treść.

Wyjaśnienia nr 1 -do treści Ogłoszenia o zamówieniu nr FZ.TA-240-04-2020.pdf

Zał. nr 2 A - OFERTA CENOWA - formularz - Część I zamówienia ver. 01-12-20.docx (plik edytowalny)

Zał. nr 2 B - OFERTA CENOWA - formularz - Część II zamówienia ver. 01-12-20.docx (plik edytowalny)

 

Pliki do pobrania:

Zał. nr 2 A - OFERTA CENOWA - Część I zamówienia (plik edytowalny)

Zał. nr 2 B - OFERTA CENOWA - Część II zamówienia (plik edytowalny)

Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE o spelnianiu warunków udzialu oraz niepodleganiu wykluczeniu (plik edytowalny)

Zał. nr 4 A - WYKAZ wykonanych usług ochrony mienia - Część I zamówienia (plik edytowalny)

Zał. nr 4 B - WYKAZ wykonanych usług ochrony mienia - Część II zamówienia (plik edytowalny)

Zał. nr 5 - OŚWIADCZENIE dotyczące personelu Wykonawcy (plik edytowalny)

Zał. nr 6 - OŚWIADCZENIE o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (plik edytowalny)