Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2017 – Oddział zamiejscowy w Katowicach

07.12.2016
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2017 – Oddział zamiejscowy w Katowicach