Nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn

13.12.2019
Ogłoszenia

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłasza nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn powoływanych na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2010r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 14.02.2020r.  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji Nr 9/2017 – kryteria i wymagania kwalifikacyjne.

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”
Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do nadawcy. 

Wymagane dokumenty w wersji papierowej należy przesłać w podanym terminie na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa,  Magdalena Łukowska „Komisja kwalifikacyjna”.

UWAGA!

Nabór nie dotyczy sekretarzy.

Pliki do pobrania