Konferencja IZOLACJE 2017 – „Modernizacja starego budownictwa w Polsce”

23.11.2017
Konferencje

Aspekty techniczne, nowatorskie rozwiązania, potencjał branży.

W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Katowicach odbyła się czwarta z kolei Konferencja IZOLACJE 2017 pt. „Modernizacja starego budownictwa w Polsce”.

Organizatorami Konferencji IZOLACJE 2017 była Grupa MEDIUM Spółka z o.o., Sp. k., wydawca miesięcznika IZOLACJE oraz portalu www.izolacje.com.pl, a także Fundacja Edukacji i Rozwoju Ustawicznego FERU.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W Konferencji wzięło udział ponad 230 osób. Byli wśród nich pracownicy naukowi, architekci, projektanci i inni specjaliści z branży budowlanej. Celem Konferencji było określenie faktycznego potencjału branży budowlanej w obszarze modernizacji starego budownictwa oraz zdefiniowanie wyzwań w zakresie projektowania i realizacji. Podczas Konferencji zaprezentowano referaty związane z technicznymi aspektami modernizacji starych obiektów budowlanych w zakresie ochrony cieplnej, izolacyjności akustycznej oraz ochrony i naprawy z uwagi na działania wody, jak również pokazano szereg różnych, nowatorskich rozwiązań zastosowanych w praktyce.

Przedstawiciel  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddziału Zamiejscowego w Katowicach – dr Artur Miros – wygłosił referat pt.: „Modernizacja izolacji technicznych w instalacjach”,  dotyczący zagadnień związanych z jednym z elementów ochrony cieplnej rewitalizowanego starego budownictwa mieszkaniowego, tzn. izolacji termicznej instalacji technicznych. W referacie przedstawione zostały aktualne wymagania prawne oraz stan techniczny izolacji termicznej instalacji na przykładzie budynków znajdujących się na Górnym Śląsku (obszaru, gdzie stare wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe jest obecne w wielu miejscach). Dodatkowo została zaprezentowana symulacja strat ciepła w odniesieniu do aktualnego stanu izolacji instalacji technicznych oraz sposoby ich szybkiej modernizacji.

Podczas Konferencji na stoisku wystawienniczym Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Instytutu  prezentowało  bogatą ofertę dla branży.

 

Relacja z konferencji na stronie: www.izolacje.com.pl

Galeria zdjęć