„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni Instytutu zlokalizowanych w Warszawie i w Katowicach.”

25.07.2017
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz. 11:00

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

  1. w Warszawie, przy ul. Mrówczej 243 i Mrówczej 212  (kotłownia nr 1 i 2)
  2. oraz w Katowicach ul. Al. Korfantego 193 A.  (kotłownia nr 3)

Nr zamówienia: TA -240-05/2017

Ogłoszenie w BZP  557450-N-2017  z dnia 25-07-2017

UWAGA!

Patrz załącznik: Wyjaśnienia...

Wyjasnienia nr 2 do SIWZ z dnia 02.08.2017

Uwaga na nowe wersje"Zalączniki nr 2a, 2b i 4 - wersje po modyfikacji wynikającej z Wyjaśnień nr 2 do SIWZ

=========================================================================================

Informacja z sesji otwarcia ofert -  przetrg nr TA-240-05-2017Informacja z sesji otwarcia ofert -  przetrg nr TA-240-05/2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - TA-240-05/2017

 

 

 

Pliki do pobrania