Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni IMBiGS

10.08.2018
Informacje

Zamówienie dostaw gazu dla IMBiGS.

Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz. 11:OO

Szczególy - patrz: zamówienia publiczne