Inżynier automatyk - programista PLC

13.05.2019
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Zakład Mechanizacji Budownictwa, Automatyzacji
i Technologii Montażu

Inżynier automatyk -  programista PLC

Miejsce pracy: Warszawa - Anin
Region: mazowieckie

 

Zakład Mechanizacji Budownictwa, Automatyzacji i Technologii Montażu od wielu lat zajmuje się projektowaniem i automatyzacją procesów: obróbki, montażu oraz pomiarów. Działalność Zakładu nastawiona jest na ścisłą współpracę różnymi obszarami przemysłu, tj.: maszynowym, motoryzacyjnym, budowlanym czy spożywczym. Jednocześnie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwiązanie problemów montażowych, których wyniki są następnie wdrażane w przemyśle.

Do obowiązków kandydata będzie należało:

 • tworzenie koncepcji działania maszyn i urządzeń we współpracy z działem mechanicznym,
 • opracowywanie algorytmów działania maszyn i urządzeń we współpracy z działem mechanicznym,
 • wycena komponentów automatyki i układu elektrycznego, oraz szacowanie czasu niezbędnego do wykonania projektu w ramach własnych zadań,
 • opracowywanie programów sterujących konstruowanymi urządzeniami, gdzie głównym zajęciem będzie oprogramowywanie sterowników przemysłowych typu PLC i pulpitów operatorskich,
 • uruchamianie oraz wdrażanie wytworzonego oprogramowania w realizowanych w Instytucie projektach,
 • prace projektowo - uruchomieniowe: przygotowanie dokumentacji, nadzór nad montażem, czynny udział w procesie uruchomienia,
 • wdrażanie urządzeń u klientów,
 • opieka serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (automatyka i robotyka, inżynieria produkcji, mechatronika lub pokrewne);
 • ogólnej znajomości zagadnień związanych z technologią produkcji,
 • znajomości programowania sterowników PLC i pulpitów HMI;
 • samodzielności, kreatywności i zaangażowania,
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dobrej organizacji pracy,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • mile widziane:

      - prawo jazdy kat. B,
      - wiedza z zakresu pneumatyki i hydrauliki,
      - wiedza z zakresu programowania robotów przemysłowych,
      - wiedza z zakresu systemów wizyjnych,
      - znajomość sterowników takich firm jak: Siemens, Mitsubishi, Omron, Festo, Idec, itp. oraz innych podzespołów i elementów automatyki przemysłowej,

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilną pracę w dużej firmie z tradycjami,
 • fundusz socjalny (min. dopłaty do prywatnej opieki medycznej, czy karty multisport),
 • ciekawą pracę przy zróżnicowanych projektach przemysłowych i badawczych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkoleń,
 • pracę w dobrej, koleżeńskiej atmosferze.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.